Οι Υπηρεσίες μας                                             
 • Μεταφορές δεμάτων και μικρών πακέτων

 • Πληρωμή λογαριασμών

 • Τραπεζικές καταθέσεις

 • Πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων & φόρου εισοδήματος

 • Πληρωμές στον έφορο εταιρειών

 • Πληρωμές ΦΠΑ

 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες

 • Θεωρήσεις εγγράφων (Documents Apostile)

 • Υπηρεσίες κτηματολογίου

Χρεώσεις
 • Κέντρο πόλης - 1 εισητήριο ανά διαδρομή

 • Εκτός κέντρου πόλης - 2 εισητήρια ανά διαδρομή

 • Τραπεζικές καταθέσεις - 3 εισητήρια

 • Πληρωμές ΑΤΗΚ-Ηλεκτρική-Υδατοπρομήθεια - 2 εισητήρια

 • Πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων - 5 εισητήρια

 • Πληρωμές στον έφορο εταιρειών - 5 εισητήρια

 • Πληρωμές φόρου εισοδήματος - 5 εισητήρια

 • Πληρωμές ΦΠΑ - 4 εισητήρια

Περιοχές εκτός κέντρου πόλης
 • Αγλαντζιά

 • Άγιος Δομέτιος

 • Καϊμακλί

 • Έγκωμη

 • Παλλουριώτισσα

 • Στρόβολος

 • Μακεδονίτισσα

Άλλες περιοχές - 3 εισητήρια
 • Λατσιά

Ώρες Εργασίας

Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30 (τελευταία παραγγελία 16:00)

Παρασκευή: 08:30 - 15:30 (τελευταία παραγγελία 14:00)