Η εταιρεία UnitedMessengers Λτδ ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς στη Λευκωσία.

Η εταιρεία United Messengers Λτδ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ποιοτικών επαγγελματικών υπηρεσιών μεταφοράς σε άτομα και εταιρείες στη Λευκωσία σε μειωμένο κόστος.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει αναπτύξει στη Λευκωσία ένα εκτενές δίκτυο που επιτρέπει γρήγορη ανταπόκριση σε πελάτες οπουδήποτε στην πόλη από εκπαιδευμένους και έμπειρους οδηγούς.

Ο στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου στη Λευκωσία για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.